duminică, 5 decembrie 2010

FORMULA DE RECALCULARE A PENSIILOR MILITARE, potrivit Legii 119/2010

Vedeti acum PROGRAMUL  de calcul TROFIN, in excel, --> AICI
*    *
 *

Formatul apartine lui @mos alecu

PL = punctaj lunar (calculat prin impartirea venitului din fiecare luna la
salariul mediu brut sau net ( 01 07 1971-01 01 1991) din luna respectiva - 5 zecimale , fara rotunjiri)

MPS = majorarea pentru contributia la pensia suplimentara . PL x procentul din
luna respectiva

MCM = majorarea pentru conditii de munca . PL x procentul de majorare din luna
respectiva (25 sau 50%)

PLC = punctaj lunar corectat . PL + MPS + MCM

PA = punctaj anual . (Suma de PLC pentru anul respectiv) / 12 . Tot la 12 se
imparte si primul an de scoala (4 luni - si veti avea 0,33333 puncte) , cit si
ultimul an de activitate (lunile lucrate) .

PAM = punctaj anual mediu . (Suma de PA) / 20

PAMT = punctaj mediu anual total majorat pentru Ord.MM:   cu 10%, 15% sau  20%

In final … PAMT x 732,8 = pensia bruta .


procentele de majorare corespunzătoare pensiei suplimentare sunt valabile
până la 01.04.2001, astfel:
- 16% 01.011967 - 01.01.1973
- 13% 01.01.1973 - 01.01.1978
- 14% 01.01.1978 - 01.07.1986
- 21% 01.07.1986 - 01.11.1990
- 15% 01.11.1990 -01.04.1991
- 14% 01.04.1991 -01.04,1992
- 13% 01.04.1992 - 01.01. 1999
-17% 01.01.1999 - 01.04.2001

( L 19/2000 ; OM 101/2010 art 10(1)

În ultima decizie de recalculare cf. L90/2007, sunt trecute exact
perioadele şi procentele., la punctul”E” - VECHIME ÎN SERVICIU
Ex.Timp lucrat în condiţii de muncă speciale( spor 50%): 01.03.1993-


Aveti aici la indemana si salariile medii brute si nete pe economie :

http://www.plano10.com/2010/07/salariile-medii-lunare-pe-economie-din.html

NOTA

Cateva dispozitii utile din Legea 119: 

Art. 5

(4) In cazul pensiilor prevazute la alin. (1), pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare si pentru care nu pot fi dovedite venituri de natura salariala, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul mediu brut pe economie din perioadele respective.


Art. 9
Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii:
a) vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea pensiilor pana la data de 1 aprilie 2001;
b) vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea pensiilor, in cazul persoanelor prevazute la art. 1 lit. a) si b), pana la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. 10
Constituie stagiu de cotizare si perioada suplimentara la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu acordata in baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate in grupa I si a II-a de munca, respectiv in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, in cazul beneficiarilor pensiilor prevazute la art. 1 lit. a) si b).